CRISIS

CRISIS

Crisis of spoed

In geval van crisis is je eerste contactpersoon de huisarts. Mocht er sprake zijn om met spoed contact op te nemen met je behandelaar kun je van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met info@cccggz.nl tussen 09:00 en 17:00 per mail of telefonisch 0202268316. Wanneer je mailt: zet in de titel van de mail CRISIS. Zo is het voor ons duidelijk dat deze mail urgentie vraagt.

Buiten kantoortijden, in het weekend en met ernstige hoge urgentie vragen wij jou contact op te nemen met de huisarts.