VOOR WIE ZIJN WIJ?

VOOR WIE ZIJN WIJ?

Claudia’s Care Center is de eerste gespecialiseerde GGZ instelling in Nederland waar uitsluitend mensen met relatie en liefdesverslavingen exclusief voor deze problematiek behandeld worden. Met specialistische zorg bedoelen we dat we als behandelteam gespecialiseerd zijn in het behandelen van deze hardnekkige maar vrij onbekende thematiek. We vervullen hiermee de behoefte aan exclusieve en gepaste hulpverlening op dit vraagstuk omdat dit, tot voor kort zo een onbekende thematiek was kwamen mensen vaak op een behandelplek terecht die niet volledig aansloot op hun specifieke behoeften.

We richten ons dus alleen op mensen die lijden aan relatie-liefdesverslavingen en aanverwante thematiek zoals codependentie, narcistisch misbruik, verlatingsangst en bindingsangst. Deze thematieken komen tot uiting in de aanwezigheid van depressie, angst en paniekklachten, persoonlijkheidsproblematiek, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) maar vooral een combinatie van deze problemen. Relatie en liefdesverslaafden zijn vaak al eerder in behandeling geweest maar lopen op het relationele vlak steeds opnieuw tegen dezelfde gedachten, gevoelens en patronen aan en begrijpen niet wat er met ze aan de hand is. Schaamte en schuldgevoelens die hieruit voortvloeien, veroorzaken gevoelens van zelfafwijzing en dit heeft weer veel pijn en verdriet tot gevolg, in het leven in plaats van vreugde en liefde.

BEHANDELVISIE

Claudia’s Care Center gaat er vanuit dat deze complexe verslavingen hun oorsprong hebben in de jeugd. Onveilige hechting speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een relatie of liefdesverslaving. Tijdens de behandeling kijken we dan ook uitgebreid naar je persoonlijke achtergrond waar mogelijk de oorzaak oftewel de aandrijver van je problematiek te vinden is.

Verslaving is altijd een complex geheel, deze staat nooit op zichzelf maar wordt altijd beïnvloed door verschillende factoren. Biologische, psychische en sociale factoren spelen daarbij steeds een eigen, wisselende rol.

Ieder mens is uniek en reageert op zijn eigen manier op pijn, verdriet en angst en ontwikkelt van daaruit zijn of haar persoonlijke overlevingsstrategieën.

Relatieverslaving, liefdesverslaving en codependentie zijn overlevingsstrategieën die aangeleerd zijn en deze zijn dus ook weer af te leren. Wanneer je in je leven meer negatieve dan positieve consequenties ervaart van bepaald gedrag ontstaat meestal vanzelf de bereidheid om iets aan je problemen te gaan doen. Helaas is het vaak lastig om deze problemen en patronen zelfstandig op te lossen. Wij werken graag samen met jou aan je aangeleerde destructieve relatie patronen. We ondersteunen je om nieuw gedrag aan te leren en oud gedrag los te laten.

MISSIE

Claudia’s Care Center is ontstaan vanuit de missie van Claudia Krumme: Zoveel mogelijk mensen ondersteunen bij het loslaten van destructieve, verslavende relatie-dynamieken met als doel een gezonde relatie met jezelf ontwikkelen en van daaruit met een ander.

MISSIE

Claudia’s Care Center is ontstaan vanuit de missie van Claudia Krumme: Zoveel mogelijk mensen ondersteunen bij het loslaten van destructieve, verslavende relatie-dynamieken met als doel een gezonde relatie met jezelf ontwikkelen en van daaruit met een ander.

VOORWAARDEN VOOR BEHANDELING

Zorg bij Claudia’s Care Center betreft specialistische GGZ (SGGZ) en in sommige gevallen generalistische basis GGZ (BGGZ). Wij geven als instelling in de meeste gevallen de voorkeur aan specialistische zorg in verband met de complexiteit van de thematiek.

Contra indicaties
In bepaalde situaties kan Claudia’s Care Center helaas niet de hulp aanbieden die nodig is.

De contra-indicatie zijn:

 • Suïcidaliteit
 • Primaire middelenverslavingen
 • Primaire eetstoornissen met een BMI lager dan18
 • Psychotische stoornissen
 • Geen woon- of verblijfplaats.
 • Onvoldoende beheersing Nederlandse / Engelse taal.
 • Geen geldige zorgverzekeraar

VOORWAARDEN VOOR BEHANDELING

Zorg bij Claudia’s Care Center betreft specialistische GGZ (SGGZ) en in sommige gevallen generalistische basis GGZ (BGGZ). Wij geven als instelling in de meeste gevallen de voorkeur aan specialistische zorg in verband met de complexiteit van de thematiek.

Contra indicaties
In bepaalde situaties kan Claudia’s Care Center helaas niet de hulp aanbieden die nodig is.

De contra-indicatie zijn:

 • Suïcidaliteit
 • Primaire middelenverslavingen
 • Primaire eetstoornissen met een BMI lager dan18
 • Psychotische stoornissen
 • Geen woon- of verblijfplaats.
 • Onvoldoende beheersing Nederlandse / Engelse taal.
 • Geen geldige zorgverzekeraar

WERKWIJZE EN TEAM

Claudia’s Care Center biedt face to face individuele sessies, online sessies en groepstherapie aan. We werken in een multidisciplinair team waar alle behandelaren ervarings-deskundig zijn op het gebied van herstel van relatie-liefde verslavingen.

Zowel voor de specialistische GGZ (SGGZ) als basis GGZ (BGGZ) stelt de regiebehandelaar (GZ-psycholoog) de diagnose naar aanleiding van het intakegesprek.

Bij het intakegesprek spreek je met één van onze GZ-psychologen. Dit is een gesprek van ongeveer 90 minuten. Daarnaast kan onze psychiater betrokken worden ter consultatie. Indien noodzakelijk en gewenst kan de psychiater tevens medicatie voorschrijven.

Privacy
Privacy is belangrijk zowel voor jou als voor ons. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. We gebruiken jouw persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het verlenen van onze behandelingen en zorg. Hier vind je de privacyverklaring.

AUTONOMIE

Bij Claudia’s Care Center word je uitgenodigd om te leren je te verbinden met een ander maar tegelijkertijd je autonomie te behouden en dat begint al bij de intake. Jij. Pas als de intake goed verlopen is en je een goed gevoel hebt bij onze werkwijze bespreken we samen welke aanpak het beste bij jou aansluit. Daarna stellen we pas het behandelplan op.

In de behandeling ondersteunen we je bij het maken van zelfstandige, volwassen autonome keuze zodat je steeds beter in staat bent om in het hier en nu gezonde beslissingen te nemen voor jouw leven.

Behandeling is gericht op inzicht, herstel en heling van de mogelijk onveilige hechting uit de jeugd. Hierbij worden bijvoorbeeld gebeurtenissen uit het verleden onderzocht, zoals verlies ervaringen, ervaringen m.b.t. afwijzing en de mate van emotionele beschikbaarheid in het gezin. Het doel is, jou te leren, je overlevingsmechanismen te onderscheiden van je onderliggende wonden en je ware zelf.  We helpen je begrijpen waarom je de overlevingsstrategieën ontwikkeld hebt. Wat de positieve intentie, oftewel de functie van de strategie is geweest. Zo wordt je steeds onafhankelijker en blijer om keuzes te maken waarvan je gelukkig wordt.

AUTONOMIE

Bij Claudia’s Care Center word je uitgenodigd om te leren je te verbinden met een ander maar tegelijkertijd je autonomie te behouden en dat begint al bij de intake. Jij. Pas als de intake goed verlopen is en je een goed gevoel hebt bij onze werkwijze bespreken we samen welke aanpak het beste bij jou aansluit. Daarna stellen we pas het behandelplan op.

In de behandeling ondersteunen we je bij het maken van zelfstandige, volwassen autonome keuze zodat je steeds beter in staat bent om in het hier en nu gezonde beslissingen te nemen voor jouw leven.

Behandeling is gericht op inzicht, herstel en heling van de mogelijk onveilige hechting uit de jeugd. Hierbij worden bijvoorbeeld gebeurtenissen uit het verleden onderzocht, zoals verlies ervaringen, ervaringen m.b.t. afwijzing en de mate van emotionele beschikbaarheid in het gezin. Het doel is, jou te leren, je overlevingsmechanismen te onderscheiden van je onderliggende wonden en je ware zelf.  We helpen je begrijpen waarom je de overlevingsstrategieën ontwikkeld hebt. Wat de positieve intentie, oftewel de functie van de strategie is geweest. Zo wordt je steeds onafhankelijker en blijer om keuzes te maken waarvan je gelukkig wordt.