KOSTEN EN VERGOEDINGEN

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

Iedereen die 18 jaar en ouder is is verplicht om verzekerd te zijn via tenminste een basisverzekering.

Daarnaast heb je de keuze of je aanvullend verzekerd wil zijn. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en vergoedt in beginsel Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) die valt onder de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Claudia’s Care Center valt onder de Specialistische GGZ.

Niet alle diagnoses vallen onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket. Of je behandeling onder de zorg valt die vanuit het basispakket vergoed wordt hangt dus af van je diagnose.

Dit is bij elke zorgverlener of instelling het geval. Nadat je je hebt aangemeld bij Claudia’s Care Center wordt vastgesteld wat de problematiek is. Dit gebeurt op basis van een intakegesprek, eerst met de GZ psycholoog en daarna met de psychiater. Naar aanleiding van de intake wordt bepaald of je diagnose en dus je verdere behandeling onder verzekerde of onverzekerde zorg valt. De intakefase valt altijd onder de basisverzekering en kun je vergoedt krijgen mocht je dat willen.

Wanneer uit het intake-traject blijkt dat je een diagnose hebt die niet onder de basisverzekering valt dan zal de intake apart gefactureerd worden en kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

CLAUDIA’S CARE CENTER

Claudia’s Care Center is een erkende, bewust niet-gecontracteerde GGZ instelling, die op restitutie-basis werkt vanuit financiering door de ziektekostenverzekeringen. Behandeling start direct na de intake. Wij bieden intensieve korte behandelingen van 3 intensief maanden tot langere behandelingen van een half jaar.

Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een verzekeraar, je kunt kiezen voor een natura budget polis, een natura polis of voor een restitutie polis.

Voorwaarde voor vergoeding is, dat je niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en dat wij in bezit zijn van een geldige verwijsbrief, je legitimatiebewijs en  een kopie van je zorg polisblad. Wij werken met volwassenen vanaf 18 jaar in de specialistische GGZ, op doorverwijzing van je huis- of bedrijfsarts.

Eigen bijdrage
Bij GGZ trajecten vragen wij bij een restitutie polis geen eigen bijdrage. Restitutiepolis biedt 100% vergoeding. Heb je een naturapolis dan is er de mogelijkheid om 25% van de behandeling zelf te betalen.

Wachttijd

Bij Claudiascarecenter streven wij er naar om jou als cliënt zo snel en goed mogelijk te ondersteunen. Omdat we nieuw zijn en er zoveel mensen voor Claudiascarecenter kiezen kan dit, net als bij iedere, andere GGZ zorgverlener, leiden tot wachttijden. Dit betekent dat je niet altijd direct terecht kunt voor een intake op onze behandellocatie. Ook kan het zijn dat je enige tijd dient te wachten voordat je kunt beginnen aan de behandeling.

De intakeprocedure bij Claudiascarecenter duurt ongeveer vier uur. Onze intakeprocedure bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een intake met de psycholoog een intake met de psychiater en een behandelplanbespreking met je behandelaar.

Tevens kun je direct online deelnemen aan zelfhulpgroepen of face to face in je nabije omgeving.


Op dit moment hanteren we een wachttijd van 2 weken vanaf het eerste telefonische of mail contact tot aan het eerste intakegesprek.

claudia-care-center-liefdesverslaving

GEEN EIGEN BIJDRAGE MAAR WEL EIGEN RISICO

Claudia’s Care Center biedt volledige vergoeding wanneer je vanuit je basisverzekering een restitutiepolis hebt. De verzekeraar vergoedt namelijk 90 tot 100% van de geleverde zorg. Een restitutiepolis betekent ook dat jezelf een zorgverlener mag uitkiezen die bij jou past.

Heb je een naturapolis? Dan vergoedt je zorgverzekeraar maar 70 tot 75% van de geleverde zorg. Dit betekent dat je de mogelijkheid hebt om je volledige behandeling vergoed te krijgen mits je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis. Dit kan ten alle tijden tot en met 31 december.

Heb je een budgetpolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maar 50 tot 65% van onze behandeling. Helaas kunnen wij je dan niet in een behandeling voorzien. Wel is het mogelijk om de aanvullende kosten zelf te financieren.

Claudia’s Care Center is een nieuwe GGZ instelling. Dit betekent dat wij voor het a.k. jaar niet meer op tijd waren om contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Volgend jaar zullen we deze mogelijkheid zeker verder onderzoeken.

GEEN EIGEN BIJDRAGE/WEL EIGEN RISICO

Claudia’s Care Center biedt volledige vergoeding wanneer je vanuit je basisverzekering een restitutiepolis hebt. De verzekeraar vergoedt namelijk 90 tot 100% van de geleverde zorg. Een restitutiepolis betekent ook dat jezelf een zorgverlener mag uitkiezen die bij jou past.

Heb je een naturapolis? Dan vergoedt je zorgverzekeraar maar 70% van de geleverde zorg. Dit betekent dat je de mogelijkheid hebt om je volledige behandeling vergoed te krijgen mits je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis. Dit kan ten alle tijden tot en met 31 december. De gemaakte kosten voor 31 December zullen wij als organisatie voor onze rekening nemen. Je betaalt dus geen eigen bijdrage.

Heb je een budgetpolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maar 50 tot 65% van onze behandeling. Helaas kunnen wij je dan niet in een behandeling voorzien. Wel is het mogelijk om de aanvullende kosten zelf te financieren.

Claudia’s Care Center is een nieuwe GGZ instelling. Dit betekent dat wij voor het a.k. jaar niet meer op tijd waren om contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Volgend jaar zullen we deze mogelijkheid zeker verder onderzoeken.

claudia-care-center-liefdesverslaving

EIGEN RISICO

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Claudia’s Care Center, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico is in 2020 minimaal 385 euro. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen tot 885 euro. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Daarvoor kun je niet terecht bij Claudia’s Care Center maar wel bij Counselling Center Changes. Deze vergoedingen zijn doorgaans niet voldoende voor een volledig traject maar bieden een fijne aanvulling. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.

Akte van cessie
De financiële afhandeling van de behandeling kun je in de meeste gevallen aan ons overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Dit geldt overigens niet voor alle zorgverzekeraars. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen deze volmacht niet te tekenen. In dat geval sturen wij de factuur naar jou. Je kunt deze dan zelf indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekeraar aan je betaalt, moet je vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

claudia-care-center-relatieverslaving

EIGEN RISICO

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Claudia’s Care Center, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico is in 2019 minimaal 385 euro. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen tot 885 euro. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Daarvoor kun je niet terecht bij Claudia’s Care Center maar wel bij Counselling Center Changes terecht. Deze vergoedingen zijn doorgaans niet voldoende voor een volledig traject maar bieden een fijne aanvulling. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.

Akte van cessie
De financiële afhandeling van de behandeling kun je in de meeste gevallen aan ons overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Dit geldt overigens niet voor alle zorgverzekeraars. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen deze volmacht niet te tekenen. In dat geval sturen wij de factuur naar jou. Je kunt deze dan zelf indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekeraar aan je betaalt, moet je vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

claudia-care-center-relatieverslaving

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen op een afspraak (no show)

Als je niet kunt komen op een afspraak, verzoeken wij je vriendelijk om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan zowel telefonisch (020-2268216) als per mail (info@cccggz.nl). Als je de afspraak niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt een no-show tarief in rekening te brengen. Dit no-show tarief wordt niet vergoed door de verzekeraar en is dus voor eigen rekening.

Het is verstandig om gelijk een vervolgafspraak in te plannen op het moment dat je de afspraak annuleert.

No-show €125 Afspraken waarbij u zonder afzegging afwezig bent, worden volledig in rekening gebracht.
Bij ziekte en/of overmacht €62,50 Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden voor de helft in rekening gebracht.

Tarieven  SGGZ
Claudia’s Care Center hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven.

Wil je aanmelden voor behandeling bij Claudia’s Care Center en heb je een restitutiepolis dan is de snelste weg via dit formulier. Om je te kunnen aanmelden heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig voor SGG. Legitimatie, verwijsbrief en kopie van je zorgpolis kun je mailen naar info@cccggz.nl.

Wil je aanmelden voor behandeling bij Claudia’s Care Center en heb je een natura of restitutiepolis dan is de snelste weg via dit formulier. Om je te kunnen aanmelden heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig voor SGGZ, of voor de BGGZ.

Privacy     |     Disclaimer     |     Cookiebeleid     |     Algemene voorwaarden     |     Klachten & geschillenregeling     |     Kwaliteitsstatuut