KOSTEN EN VERGOEDINGEN

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

Iedereen die 18 jaar en ouder is is verplicht om verzekerd te zijn via tenminste een basisverzekering.

Daarnaast heb je de keuze of je aanvullend verzekerd wil zijn. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en vergoedt in beginsel Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) die valt onder de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Claudia’s Care Center valt onder de Specialistische GGZ.

Niet alle diagnoses vallen onder de zorg die vergoed wordt vanuit het basispakket. Of je behandeling onder de zorg valt die vanuit het basispakket vergoed wordt hangt dus af van je diagnose.

Dit is bij elke zorgverlener of instelling het geval. Nadat je je hebt aangemeld bij Claudia’s Care Center wordt vastgesteld wat de problematiek is. Dit gebeurt op basis van een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. Naar aanleiding van de intake wordt bepaald of je diagnose en dus je verdere behandeling onder verzekerde of onverzekerde zorg valt. De intakefase valt onder de basisverzekering en kun je (deels) vergoedt krijgen van de verzekeraar (met uitzondering van je eigen risico en eventuele eigen bijdrage).

Wanneer uit het intake-traject blijkt dat je een diagnose hebt die niet onder de basisverzekering valt dan zal de intake apart gefactureerd worden en kun je deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

CLAUDIA’S CARE CENTER

Claudia’s Care Center is een erkende, niet-gecontracteerde GGZ instelling.

Momenteel onderzoeken wij nog de mogelijkheid tot het leveren van gecontracteerde zorg.

Behandeling start op de datum van de verwijsbrief. een behandelaar krijg je toegewezen binnen 2 weken na de intake. Wij bieden korte behandelingen van drie intensieve maanden tot behandelingen van een half jaar of langer.

Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een verzekeraar.  Je kunt kiezen voor een natura budget polis, een naturapolis of voor een restitutiepolis. Onze behandelingen worden volledig vergoed bij een restitutiepolis. Bij een naturapolis wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed.

Voorwaarden voor een vergoede behandeling zijn, dat je niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en dat wij in bezit zijn van een geldige verwijsbrief, je legitimatiebewijs en een kopie van je zorg polisblad. Wij werken met volwassenen vanaf 18 jaar in de specialistische GGZ, op doorverwijzing van je huis- of bedrijfsarts.

Eigen bijdrage
Bij GGZ trajecten vragen wij bij een restitutiepolis geen eigen bijdrage. Een zuivere restitutiepolis biedt 100% vergoeding. Heb je een naturapolis dan wordt gemiddeld 75% van de behandeling vergoed, hierbij geldt een eigen bijdrage van ongeveer 25%.

Wachttijd
Bij Claudia’s Care Center streven wij er naar om jou als cliënt zo snel en goed mogelijk te ondersteunen. Omdat we nieuw zijn en er zoveel mensen voor Claudia’s Care Center kiezen kan dit, net als bij iedere, andere GGZ zorgverlener, leiden tot wachttijden. Dit betekent dat je niet altijd direct terecht kunt voor een intake op onze behandellocatie. Ook kan het zijn dat je enige tijd dient te wachten voordat je kunt beginnen aan de behandeling.

De intakeprocedure bij Claudia’s Care Center duurt ongeveer drie uur. Onze intake-procedure bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een intake met de GZ-psycholoog en een behandelplanbespreking met je behandelaar.

Tevens kun je direct online deelnemen aan zelfhulpgroepen of face to face in je nabije omgeving.

Op dit moment hanteren we een wachttijd van 8 weken vanaf het eerste telefonische of mail contact tot aan het eerste intakegesprek.

claudia-care-center-liefdesverslaving

EIGEN BIJDRAGE

Heb je een restitutiepolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar 100% van het wettelijke (NzA) tarief. In dit geval is er geen eigen bijdrage, wel betaal je het eigen risico.

Heb je een naturapolis? Dan vergoedt zorgverzekeraar maar 70 tot 75% van de geleverde zorg. In dat geval is er een eigen bijdrage van 25% van de behandelkosten.

Heb je een budgetpolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maar 50 tot 65% van onze behandeling. Je kunt de behandeling dan bij ons volgen wanneer je in staat bent om het niet vergoede deel zelf te financieren.

Claudia’s Care Center is een nieuwe GGZ instelling. Dit betekent dat wij voor het jaar 2021 niet meer op tijd waren om contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Volgend jaar zullen we deze mogelijkheid zeker verder onderzoeken.

EIGEN BIJDRAGE

Claudia’s Care Center biedt volledige vergoeding wanneer je vanuit je basisverzekering een restitutiepolis hebt. De verzekeraar vergoedt namelijk 90 tot 100% van de geleverde zorg. Een restitutiepolis betekent ook dat jezelf een zorgverlener mag uitkiezen die bij jou past.

Heb je een naturapolis? Dan vergoedt je zorgverzekeraar maar 70 tot 75% van de geleverde zorg. In dat geval is er een eigen bijdrage van 25% van de behandelkosten.

Heb je een budgetpolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maar 50 tot 65% van onze behandeling. Je kunt de behandeling dan bij ons volgen wanneer je in staat bent om het niet vergoede deel zelf te financieren.

Claudia’s Care Center is een nieuwe GGZ instelling. Dit betekent dat wij voor het jaar 2021 niet meer op tijd waren om contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Volgend jaar zullen we deze mogelijkheid zeker verder onderzoeken.

claudia-care-center-liefdesverslaving

EIGEN RISICO

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Claudia’s Care Center, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico is in 2020 minimaal 385 euro. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen tot 885 euro. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Daarvoor kun je niet terecht bij Claudia’s Care Center maar wel bij Counselling Center Changes. Deze vergoedingen zijn doorgaans niet voldoende voor een volledig traject maar bieden een fijne aanvulling. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.

Facturatie
Op dit moment kunnen wij nog niet direct factureren bij de verzekeraar. Dit betekent dat wij, wanneer de behandeling is gesloten, een eindfactuur opmaken en naar jou versturen. Deze factuur kun je vervolgens zelf indienen bij de verzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekeraar aan je betaalt, moet je vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

In enkele gevallen kan de financiële afhandeling van de behandeling aan ons worden overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

claudia-care-center-relatieverslaving

EIGEN RISICO

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Claudia’s Care Center, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico is in 2020 minimaal 385 euro. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen tot 885 euro. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Daarvoor kun je niet terecht bij Claudia’s Care Center maar wel bij Counselling Center Changes. Deze vergoedingen zijn doorgaans niet voldoende voor een volledig traject maar bieden een fijne aanvulling. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.

Facturatie
Op dit moment kunnen wij nog niet direct factureren bij de verzekeraar. Dit betekent dat wij, wanneer de behandeling is gesloten, een eindfactuur opmaken en naar jou versturen. Deze factuur kun je vervolgens zelf indienen bij de verzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekeraar aan je betaalt, moet je vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

In enkele gevallen kan de financiële afhandeling van de behandeling aan ons worden overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

claudia-care-center-relatieverslaving

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen op een afspraak (no show)

Als je niet kunt komen op het intakegesprek of de behandelafspraak, verzoeken wij je vriendelijk om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan zowel telefonisch (020-2268216) als per mail (info@cccggz.nl). Als je de afspraak niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt een no-show tarief in rekening te brengen. Dit no-show tarief wordt niet vergoed door de verzekeraar en is dus voor eigen rekening.

Het is verstandig om gelijk een vervolgafspraak in te plannen op het moment dat je de afspraak annuleert.

No-show €62,50 Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, of waarbij u niet bent verschenen worden in rekening gebracht.

Tarieven  SGGZ
Claudia’s Care Center hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven.

Claudiascarecenter is als instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22221201 . Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Wil je aanmelden voor behandeling bij Claudia’s Care Center en heb je een restitutiepolis dan is de snelste weg via dit formulier. Om je te kunnen aanmelden heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig voor SGG. Legitimatie, verwijsbrief en kopie van je zorgpolis kun je mailen naar info@cccggz.nl.

Wil je aanmelden voor behandeling bij Claudia’s Care Center en heb je een natura of restitutiepolis dan is de snelste weg via dit formulier. Om je te kunnen aanmelden heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig voor SGGZ, of voor de BGGZ.

KLANTTEVREDENHEID

 • Ik ben zeer tevreden over de behandeling bij CC. Het intake gesprek verliep prettig. Er werd direct de vinger op de zere plek gelegd en overlegd welke behandeling mij het best zou kunnen ondersteunen. Ik voelde me erg op mijn gemak en gehoord. Daarnaast waren er geen wachtlijsten en kon de behandeling snel starten. Heel prettig. De psycholoog die mij heeft ondersteunt (Niels) was een heel fijn, professioneel en warm persoon. Hij luisterde goed en confronteerde mij op een liefdevolle manier als ik een blinde vlek had. Daarnaast was het contact met de administratie zeer klantvriendelijk en altijd bereid om met mij mee te denken. Ik zal CC dan ook zeker aan anderen aanbevelen.

 • Ik kwam binnen toen ik eigenlijk niet meer goed functioneerde in mijn leven. Ik werd totaal afgeleid door negatieve situaties, was mezelf verloren in co-dependent gedrag in een relatie, en zat hier helemaal vast in. Tijdens de behandeling heb ik gewerkt aan het verminderen van mijn destructieve patronen, waaronder me altijd aanpassen en de situatie willen controleren. Naast mentale technieken (realiteitszin ontwikkelen, situaties analyseren en doorvoelen, alternatieven ontwikkelen) heb ik vooral veel gehad aan de meer lichaamsgerichte tools (ademen, meditatie, trauma's in je lijf voelen en releasen, op mijn gevoel en intuïtie leren vertrouwen). Dit geeft me letterlijk iets om aan vast te houden. De mensen van het Centre weten precies waar ze mee bezig zijn en het zijn bovendien erg fijne warme mensen. Het spreekt me ook erg aan dat ik zo met meerdere behandelaars te maken heb gehad.

 • Tevreden met de bereikbaarheid, de communicatie en de duidelijkheid omtrent afspraken. In mijn geval een uitdaging om vooraf het kostenplaatje duidelijk te hebben met verzekeraar/eigen risico, en juist daar is heel fijn en duidelijk over gecommuniceerd. Dit maakte het voor beide partijen vooraf een duidelijk verwachtingspatroon, en daardoor achteraf ook een goed gevoel over het noodzakelijke achter het traject. De gesprekken in het traject met regie behandelaar waren prettig, en de gesprekken en het lichaamswerk met de behandelaar waren voor mij een enorm goede klik! Dit heeft mij goede handvaten gegeven om zelf op voort te kunnen gaan in mijn herstel proces, en een goed inzicht op de tools die ik al in mijn bezit had.

 • Ik vond het heel fijn dat de behandeling via ZOOM kon, de gesprekken met de hoofdbehandelaar ‘s avonds konden en er de extra optie voor een tweedaagse (groeps)dagbehandeling was.

 • Alhoewel de ruimte waarin ik de groep deed prettig was vond ik haar ook tamelijk klein. Ik hoor dat er een grotere ruimte gaat komen. Ik heb het contact met de begeleiders als héél waardevol ervaren. Lieve mensen die ook over zich zelf en hun moeilijkheden vertelden. Het lichaamswerk en de mooie geleide meditaties waren heilzaam en gingen diep en de muziek die afgespeeld werd speelde ook een belangrijke rol. Ik voelde mij veilig en kwam mijn oude patronen en pijn tegen en kon die delen in de groepsgesprekken en uiten tijdens het lichaamswerk in een veilige en liefdevolle omgeving. Ook de sessie die ik één maal per week had na de groep hebben mij verder geholpen en zijn nu afgesloten. Alles bij elkaar een héél mooie en heilzame ervaring, zodat ik nu verder kan met mijn leven.

 • De ervaring met de methodieken die Claudia en haar team aanbied hebben mijn leven verrijkt!

 • Ik ben tevreden over de dagbehandeling; dit was in groepsverband waarbij diverse methodes werden ingezet om de thematiek rond relatieverslaving en co dependentie te behandelen. De methodes waren innerlijk kindwerk, delenwerk, meditatie, mindfulness, ademwerk, lichaamswerk, educatie en cognitieve therapie vormen. Voor elk wat wils; immers niet alle methoden zullen 'resoneren'. Ik ben minder tevreden over de individuele behandeling; mede veroorzaakt doordat de sessies via Zoom gingen i.v.m. Corona. Daarin miste ik de aansluiting met het 'jaartraject online', die ik ook volgde, wat bij mij tot wat verwarring leidde.

 • Claudia's Care Center in Amsterdam heeft mijn ogen geopend met betrekking tot mijn patronen. Heb ook heb veel inzichten gekregen van haar boek 'Van leed naar liefde' Dankbaar voor haar hulp en het delen van alle tools die nodig zijn om patronen te doorbreken. Groet.

 • Ik zit midden in een scheiding met kids. Het was dan ook heel erg waardevol om aan te melden. Ik heb veel steun gekregen van mijn coach. Als ervaringsdeskundige kon zij mij makkelijk inzichten geven die heel waardevol waren om mijn patronen te doorbreken. Ook denkt ze met je mee over de praktische zaken, omdat je het overzicht gewoon kwijt bent. Na 3 maanden heb ik genoeg handvaten gekregen om aan mezelf te werken. We hebben afgesproken dat, wanneer ik mijn eigen plek heb, een vervolg traject kom volgen. Want het helingsproces is maar net begonnen. Ik heb eerder bij andere psychologen in therapie gezeten maar ik heb nergens zoveel kennis gekregen over codependency / relatieverslaving. Ik kan het iedereen aanraden.

  .

 • Het contact met de behandelaar was heel erg prettig, we hadden een goede klik. Ik ben zoveel sterker geworden in een jaar! Maar eerlijk is eerlijk, het was wel pittig. Op de laatste 2 maanden na, hadden we wekelijks contact. In de laatste 2 maanden bouwden we af. Het was digitaal en met beeld. Maar dat was prima! De sessies duurden een uur tot anderhalf uur, net wat nodig was en kon. En in die tijd kan je veel bespreken én bereiken.

 • Mooie en de beste psychische zorg die ik heb gehad. Juist doordat ze werken met verschillende vormen van therapie.

 • Ik ben enorm veel geholpen en verder ontwikkeld in mijn persoonlijke groei. Ik heb de juiste gepaste therapie op maat gekregen en voelde mij enorm gehoord.

 • Ik heb de zorg en therapie ontzettend goed en fijn ervaren. Er is ruimte, tijd zodat je gehoord en gezien wordt. Expertise is er meer dan voldoende aanwezig. De medewerkers van Claudia's Care Center zijn erg vriendelijk. De therapeut die mij heeft behandeld is een kundig,gepassioneerd, belangstellend, invoelend, onbevooroordeeld, stimulerend gevoelsmens. Ik ben erg dankbaar dat ik haar heb mogen leren kennen en ze mij ontzettend goed heeft gesteund en mij dichter bij mijn gevoel heeft gebracht.

 • Ik ben zeer tevreden over de behandeling bij CC. Het intake gesprek verliep prettig. Er werd direct de vinger op de zere plek gelegd en overlegd welke behandeling mij het best zou kunnen ondersteunen. Ik voelde me erg op mijn gemak en gehoord. Daarnaast waren er geen wachtlijsten en kon de behandeling snel starten. Heel prettig. De psycholoog die mij heeft ondersteunt (Niels) was een heel fijn, professioneel en warm persoon. Hij luisterde goed en confronteerde mij op een liefdevolle manier als ik een blinde vlek had. Daarnaast was het contact met de administratie zeer klantvriendelijk en altijd bereid om met mij mee te denken. Ik zal CC dan ook zeker aan anderen aanbevelen.

 • Ik ben zeer tevreden over de behandeling bij CC. Het intake gesprek verliep prettig. Er werd direct de vinger op de zere plek gelegd en overlegd welke behandeling mij het best zou kunnen ondersteunen. Ik voelde me erg op mijn gemak en gehoord. Daarnaast waren er geen wachtlijsten en kon de behandeling snel starten. Heel prettig. De psycholoog die mij heeft ondersteunt (Niels) was een heel fijn, professioneel en warm persoon. Hij luisterde goed en confronteerde mij op een liefdevolle manier als ik een blinde vlek had. Daarnaast was het contact met de administratie zeer klantvriendelijk en altijd bereid om met mij mee te denken. Ik zal CC dan ook zeker aan anderen aanbevelen.

 • Ik kwam binnen toen ik eigenlijk niet meer goed functioneerde in mijn leven. Ik werd totaal afgeleid door negatieve situaties, was mezelf verloren in co-dependent gedrag in een relatie, en zat hier helemaal vast in. Tijdens de behandeling heb ik gewerkt aan het verminderen van mijn destructieve patronen, waaronder me altijd aanpassen en de situatie willen controleren. Naast mentale technieken (realiteitszin ontwikkelen, situaties analyseren en doorvoelen, alternatieven ontwikkelen) heb ik vooral veel gehad aan de meer lichaamsgerichte tools (ademen, meditatie, trauma's in je lijf voelen en releasen, op mijn gevoel en intuïtie leren vertrouwen). Dit geeft me letterlijk iets om aan vast te houden. De mensen van het Centre weten precies waar ze mee bezig zijn en het zijn bovendien erg fijne warme mensen. Het spreekt me ook erg aan dat ik zo met meerdere behandelaars te maken heb gehad.

 • Tevreden met de bereikbaarheid, de communicatie en de duidelijkheid omtrent afspraken. In mijn geval een uitdaging om vooraf het kostenplaatje duidelijk te hebben met verzekeraar/eigen risico, en juist daar is heel fijn en duidelijk over gecommuniceerd. Dit maakte het voor beide partijen vooraf een duidelijk verwachtingspatroon, en daardoor achteraf ook een goed gevoel over het noodzakelijke achter het traject. De gesprekken in het traject met regie behandelaar waren prettig, en de gesprekken en het lichaamswerk met de behandelaar waren voor mij een enorm goede klik! Dit heeft mij goede handvaten gegeven om zelf op voort te kunnen gaan in mijn herstel proces, en een goed inzicht op de tools die ik al in mijn bezit had.

 • Ik vond het heel fijn dat de behandeling via ZOOM kon, de gesprekken met de hoofdbehandelaar ‘s avonds konden en er de extra optie voor een tweedaagse (groeps)dagbehandeling was.

 • Alhoewel de ruimte waarin ik de groep deed prettig was vond ik haar ook tamelijk klein.Ik hoor dat er een grotere ruimte gaat komen. Ik heb het contact met de begeleiders als héél waardevol ervaren.Lieve mensen die ook over zich zelf en hun moeilijkheden vertelden.Het lichaamswerk en de mooie geleide meditaties waren heilzaam en gingen diep en de muziek die afgespeeld werd speelde ook een belangrijke rol.Ik voelde mij veilig en kwam mijn oude patronen en pijn tegen en kon die delen in de groepsgesprekken en uiten tijdens het lichaamswerk in een veilige en liefdevolle omgeving. Ook de sessie die ik één maal per week had na de groep hebben mij verder geholpen en zijn nu afgesloten.Alles bij elkaar een héél mooie en heilzame ervaring, zodat ik nu verder kan met mijn leven.

 • De ervaring met de methodieken die Claudia en haar team aanbied hebben mijn leven verrijkt!

 • Ik ben tevreden over de dagbehandeling; dit was in groepsverband waarbij diverse methodes werden ingezet om de thematiek rond relatieverslaving en codependentie.te behandelen. De methodes waren innerlijk kindwerk, delenwerk, meditatie, mindfulness, ademwerk, lichaamswerk, educatie en cognitieve therapie vormen. Voor elk wat wils; immers niet alle methoden zullen 'resoneren'. Ik ben minder tevreden over de individuele behandeling; mede veroorzaakt doordat de sessies via Zoom gingen i.v.m. Corona. Daarin miste ik de aansluiting met het 'jaartraject online', die ik ook volgde, wat bij mij tot wat verwarring leidde.

 • Claudia's Care Center in Amsterdam heeft mijn ogen geopend met betrekking tot mijn patronen. Heb ook heb veel inzichten gekregen van haar boek 'Van leed naar liefde' Dankbaar voor haar hulp en het delen van alle tools die nodig zijn om patronen te doorbreken.

 • Ik zit midden in een scheiding met kids. Het was dan ook heel erg waardevol om aan te melden. Ik heb veel steun gekregen van mijn coach. Als ervaringsdeskundige kon zij mij makkelijk inzichten geven die heel waardevol waren om mijn patronen te doorbreken. Ook denkt ze met je mee over de praktische zaken, omdat je het overzicht gewoon kwijt bent. Na 3 maanden heb ik genoeg handvaten gekregen om aan mezelf te werken. We hebben afgesproken dat, wanneer ik mijn eigen plek heb, een vervolg traject kom volgen. Want het helingsproces is maar net begonnen. Ik heb eerder bij andere psychologen in therapie gezeten maar ik heb nergens zoveel kennis gekregen over codependency / relatieverslaving. Ik kan het iedereen aanraden.

 • Blij met Claudia's Care Center! Voorheen al meerdere psychologen bezocht toch op de een of andere manier nooit bij de kern gekomen. De methode van Claudia heeft me stapje voor stapje laten inzien waar mijn overlevingsstrategieën zitten en hoe mijn brein werkt in een relatie. De valse hoop, mijn te groot aanpassingsvermogen, het romantiseren zorgde er voor dat ik niet gelukkig kon zijn in een relatie! Het opnieuw leren voelen en het gevoel ook toelaten, zonder vluchtgedrag heeft me terug naar mijn eigen ik gebracht. Ik ben innerlijk een rijker mens geworden! Na anderhalf jaar therapie voel ik me een compleet ander mens, inmiddels al heel wat handvatten meegekregen om met mijn jeugdtrauma om te gaan en sterker in het leven te staan. Echt blij met Claudia's Care Center!

  Cor Geurtjens 16 december 2022
 • Ik ben er twee jaar geleden, na jarenlange depressies, meerdere ongezonde relaties, en meerdere onsuccesvolle therapieën, achtergekomen dat ik codependent ben en zowel verlatingsangst als bindingsangst heb (per relatie wisselend).

  Uiteindelijk kwam ik op de website van Claudia Krumme terecht. Ik heb me direct aangemeld voor haar therapie. Ik heb zowel haar online programma, de groepstherapie, als de 1 op 1 therapie (dit kan ook via Zoom) gevolgd. In het begin één keer per week, en inmiddels nog eens in de 3 weken. Ik ben behandeld door twee therapeuten en heb van beide ontzettend veel geleerd. Ik ben ontzettend blij met dit traject. Het was niet makkelijk, maar ik heb geleerd van mezelf te houden en mezelf te accepteren zoals ik ben. Ook heb ik nu, na meer dan 50 jaar, al ruim een jaar een gezonde relatie. Ik zal Claudia en team altijd dankbaar zijn voor hun hulp. Juist omdat zij allemaal ervarings-deskundig zijn, snappen ze volledig hoe naar we ons soms kunnen voelen, en dat is zo fijn!

  Paula J 18 december 2022
 • Wil jullie allen van harte bedanken voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om aan dit mooie traject en deze mooie sessies deel te nemen. Met name dank aan Claudia dat je dit mogelijk hebt gemaakt en uiteraard zonder de klik en de goede zorg van Leslie Stoel had ik dit ook niet zo goed en transformerend doorlopen.
  Dank jullie wel, dit was een zeer veranderend bepalend voor mijn toekomst.
  A.L. 18 januari 2023